Intro wijken

Een gemeenschappelijk kenmerk van de deelnemende wijken is dat zij allemaal een bloeiperiode gekend hebben, gevolgd door een industriële teloorgang. Ondanks overheidssteun, lijden ze tot op vandaag onder een relatief slechte omgevingskwaliteit, worden ze - vaak ten onrechte - beschouwd als onveilig en concentreren ze in zich de minst welstellende groepen uit de stedelijke gebieden. Nochtans hebben ze allemaal onvermoede troeven die het SUN-project onder de aandacht wil brengen: hun multi-culturaliteit, hun zeer dynamische sociale netwerken, of nog andere kwaliteiten die tot ver buiten de grenzen van de wijken erkend worden.