Geschiedenis

Aan de oorsprong van het project SUN ligt de volgende vaststelling uit 2007 : in de rand van steden treffen we heel wat projecten aan voor de ontwikkeling van duurzame of groene wijken terwijl tegelijkertijd sommige wijken in het centrum van de steden er op achteruit gaan, vooral wijken met een industrieel verleden, die, ondanks talrijke steunmaatregelen, er maar niet in slagen om een positieve dynamiek te ontwikkelen.

Dat nieuw wijken ontworpen worden vanuit een perspectief van duurzame ontwikkeling is positief. Maar worden sommige van deze wijken niet al te snel ‘duurzaam’ genoemd alleen maar omdat de energieprestaties van de gebouwen er beter zijn dan in de oudere wijken door gebruik van nieuwe technologieën en technieken? Bovendien doen deze ontwikkelingen vragen rijzen op het niveau van de steden als geheel: waarom de uitbreiding van steden in het buitengebied aanvaarden terwijl meer centrale gebieden binnen de stad onderbenut blijven? Waarom de voorkeur geven aan ontwikkelingen in randzones die vaak moeilijk bereikbaar zijn met het openbaar vervoer, terwijl sommige zones binnen de stad veel beter bediend worden? Tenslotte doen deze ontwikkelingen vragen stellen rond de sociale rechtvaardigheid: leven in deze nieuwe ’duurzame’ wijken blijft in het algemeen financieel onhaalbaar voor minder welstellende delen van de bevolking. Daardoor concentreren deze zich in bepaalde bestaande stedelijke buurten, met het risico dat deze stadsdelen er fysiek snel op achteruit gaan vanwege de moeilijkheden om gebouwen te onderhouden, het gebrek aan middelen voor de lokale overheden en dergelijke.

Hoe kunnen we ook deze bestaande stadswijken een zekere aantrekkingskracht geven, die nodig is om zich van binnen uit te vernieuwen, wanneer ‘duurzaamheid’ vaak beperkt wordt tot de factor energie en gebruikt wordt als een marketing truc voor de verkoop van woningen?

Waarom kan dat niet niet door te laten zien dat deze wijken andere troeven hebben die benut kunnen worden en dat zij perfect kunnen bijdragen aan een duurzame stadsontwikkeling?