Colloquium

Bij de ontwikkeling van stadswijken gaat de meeste aandacht doorgaans uit naar een positieve bijdrage voor de plaatselijke economie, meer bepaald naar  het genereren van inkomsten op lokaal niveau.

Zo beschouwd, brengt de ontwikkeling van stadswijken een geheel van complementaire activiteiten en dynamieken met zich mee ...

het oprichten van ondernemingen, hun inplanting in het stedelijke weefsel, de begeleiding van potentiële investeerders, de communicatie over de stad en haar wijken, de steun aan de buurtwinkels, het groenbeheer in de stad, de inrichting van ruimten voor stedelijke activiteiten, starterscentra enz.

… maar ook sterk uiteenlopende sectoren...

voeding, kleding, horeca, kunst en cultuur, sport, openbare diensten, organisaties en verenigingen, sociale economie, milieubeheer, ecorenovatie enz.

Zowel economische als stedenbouwkundige actoren hebben dus een rol te spelen bij de ondersteuning van de ontwikkeling van stadswijken, die op hun beurt bijdragen aan de economische levenskracht van de stad. Maar hoe moet dat gebeuren en hoe worden de acties het best gecoördineerd om de lokale ontwikkeling efficiënt te laten verlopen ? Dat zijn de centrale vragen van dit colloquium.

Programma

08:30 Onthaal  
09:00 Verwelkoming en inleiding Maggy Yerna, Ville de Liège (B )
Schepen van economische ontwikkeling, handel en werkgelegenheid
09:15 Waarom werken op de schaal van stadswijken? Christine Ruelle, LEMA-ULg (B)
Coördinator SUN
09:40 De commerciële ontwikkeling van de Brusselse stadswijken Pierre-Yves Bolus, Atrium (B)
10:00 Stadsontwikkeling Zürich : Wijkontwikkeling als multidisciplinaire opdracht Simon Keller, Stadt Zurich (CH)
Stadsontwikkeling
10:20 De actie “economie” van het SUN-project: de wijk St-Léonard in Luik als voorbeeld Laurence Denis, Ville de Liège (B)
10:40 Koffiepauze  
11:00 Rondetafelgesprek 1: De rol van de steden bij de begeleiding en de strategische planning van de economische ontwikkeling van stadswijken

Deelnemers :

 • Pierre-Yves Bolus, Atrium (B)
 • Uwe Neumann, RWI-Essen (D)
 • Jean-Marie Halleux, ULg-Segefa (B)
 • Christophe Demazière, Université de Tours (F)
 • Sophie Dawance, Architecte Urbaniste (B)
 • Jan Boots, BRO België (B)
Moderator: Jacques Teller, ULg-LEPUR (B)
11:45 Rondetafelgesprek 2: De bijdrage van lokale initiatieven aan de economische ontwikkeling van stadswijken, en hoe kunnen ze gesteund worden?

Deelnemers :

 • Fabienne Loiseau, SPI+ (B)
 • Marcel Van Kasteren, Heerlen Starters Centrum (NL)
 • Simon Keller, Stadt Zurich (CH)
 • Marc Moura, SMart (B)
 • Wolfgang Youssen, Stadt Eschweiler (D)
Moderator: Thomas Froehlicher, HEC-ULg  (B)
12:30 Het standpunt van de 5 steden die aan het SUN-project deelnemen Film
12:40 Conclusies en besluit Christophe Demazière, Université de Tours (F)
13:00 Receptie  
14:00 Afsluiting van het evenement