27-01-2010 (14:00 - 20:00) : Officiële lancering van de oproep voor het indienen van groenprojecten in de wijk St. Leonard.

De oproep voor het indienen van projecten voor het begroenen van publieke ruimtes van de wijk St. Leonard zal officieel gelanceerd worden op 27 januari, in de Haecht Brouwerij, van 14:00 uur tot 20:00 uur. Op de agenda staan: tentoonstelling van kindertekeningen ("De straten van St.Leonard door de ogen van de kinderen die er wonen") en een informatiepunt voor praktische zaken rondom de projectoproep. Het informatiepunt is bestemd voor de inwoners en voor locale verenigingen, winkeliers, bedrijven en scholen.