EVENEMENT • hoensbroek, 23 november 2011

Energierenovatie in stadswijken

Hoe kan men de energierenovatie van privéwoningen in bestaande stadswijken versnellen?

Terwijl de energieprestaties van nieuwe wijken en gebouwen voortdurend verbeteren, vordert de energierenovatie van privéwoningen in bestaande stadswijken erg langzaam. Dit, ondanks een daadkrachtig overheidsbeleid en een reeks maatregelen die de eigenaren moeten aanzetten om energiebesparende werken te laten uitvoeren. Toch vormt de renovatie van deze woningen een grote uitdaging voor de duurzame ontwikkeling van de Europese steden en een unieke kans voor de economische ontwikkeling.

Verschillende elementen kunnen de traagheid van het renovatieproces verklaren: het gebrek aan bewustzijn van of belangstelling voor de energie- en duurzaamheidsproblematiek bij het grote publiek maar ook in de bouwsector; de moeilijkheden, obstakels en onzekerheden van de privé-eigenaren, bewoners of verhuurders; de aanhoudende tegenstrijdigheid tussen de hoge werkloosheid enerzijds en de moeilijkheid van de bouwsector om geschoolde arbeid te vinden anderzijds; de weerstand van de verschillende betrokkenen om hun gewoonten ter discussie te stellen en te innoveren. Om de uitdaging van de energierenovatie aan te pakken, moet men dus naar al deze problemen luisteren, ze begrijpen en gepaste oplossingen voorstellen.

Dit colloquium had tot doel de verschillende standpunten over de energierenovatie van het huisvestingspark met elkaar confronteren en mogelijk oplossingen voor de aanhoudende moeilijkheden te onderzoeken, aan de hand van concrete voorbeelden waarin men geslaagd is om het renovatieproces te versnellen.