1 / 15

DE ENERGIE UITDAGING

De bestaande stadswijken betekenen een enorme uitdaging, zowel op het vlak van energierenovatie als wat de bewustmaking en gedragsverbetering van de inwoners betreft. Wat dit gedragsaspect betreft, zijn de partners van het SUN-project in actie gekomen door "energie-uitdagingen" voor te leggen aan de inwoners. Die benadering heeft in Vlaanderen haar succes al bewezen.

Er is een deelnemersgroep gevormd en er zijn "energiecoaches" opgeleid om de deelnemers tips en advies te geven om hun energieverbruik te verlagen. De "challenge" was gericht aan de hele bevolking: wie wilde, noteerde elke week (of elke maand, afhankelijk van de organisatie) de meterstanden in een rooster op een website die door DuboLimburg was opgezet. Het verbruik werd vergeleken met het verbruik van het voorgaande jaar of met een standaardgemiddelde, rekening houdend met de temperatuur. Zo kon de weersfactor buiten beschouwing blijven en was meteen te zien of het verbruik hoger of lager was dan dat van vorig jaar of in vergelijking met het "normale" verbruik. Door deze snelle feedback kun je meteen zien waardoor het energieverbruik toe- of afneemt. Zo zie je bijvoorbeeld dat het geen zin heeft om de gasketel uit te zetten om minder te stoken als je in plaats daarvan een paar elektrische kacheltjes aanzet.

Informatie-uitwisseling is een ander nuttig aspect van deze coaching. De deelnemers aan de uitdaging komen in groepjes bijeen, begeleid door hun "energiecoach", en gaan in gesprek over hun ervaringen in de strijd tegen energieverspilling. Wanneer een groot aantal inwoners deelneemt – een hele stad bijvoorbeeld – worden verschillende groepen georganiseerd die het tegen elkaar op kunnen nemen. Een extra motivatie!

De uitdaging en de "energiebalans" via het internet heeft nog een ander positief bijverschijnsel: de buurtbewoners worden bewust gemaakt van het belang van energierenovatie in hun woning. Na zo'n energierenovatie kunnen ze meteen zien hoeveel geld ze daarmee zullen besparen. Concrete resultaten zijn de beste reclame voor dit soort investeringen! Zo, door praktische acties, kunnen ook bestaande stadswijken duurzamer worden.

In de stad Luik is een vergelijkbare actie van start gaan. De uitdaging loopt van begin december tot eind maart. Het doel is het verbruik via 10 handelingen met 10 % te verlagen. Elke deelnemer ontvangt een dvd die we in het kader van het project hebben ontwikkeld en waarop via korte filmpjes zonder tekst 10 tips worden gegeven om het energieverbruik in huis te verlagen. In het dvd-hoesje zit een poster die de deelnemers thuis kunnen ophangen en waarop ze hun verbruik kunnen noteren.

De communicatie met de inwoners van Saint-Léonard verloopt via ludieke kaarten en met hulp van het buurthuis en de permanentie "huisvesting" daarvan. Luik, en vooral de inwoners van Saint-Léonard, zijn dus klaar om deze uitdaging aan te gaan!

En elders? Zoals al uitgelegd, is Genk al goed vertrouwd met deze materie. In de andere wijken had het initiatief echter minder succes. Dat heeft onder meer te maken met het feit dat een goed sociaal wijknetwerk noodzakelijk is om de bevolking te bereiken en in beweging te brengen. In Luik en Genk konden de inwoners bij het initiatief worden betrokken dankzij het contact dat al lang geleden door de wijkbeheerders en wijkagenten is gelegd. In andere wijken bestond er voorafgaand aan het SUN-project geen buurtwerking en was de uitdaging dus bijzonder groot.