AANKOOPGROEPEN

SAMEN KOPEN OM DE ENERGIERENOVATIE VAN PRIVÉWONINGEN IN STEDELIJKE WIJKEN TE BEVORDEREN

Via groepsaankopen kopen gezinnen in samen materialen en/of isolatiewerken aan om het energieverbruik in hun woningen te verminderen. De organisatie van de groepsaankopen is geïnspireerd op een project van STEBO in Heusden-Zolder (B), dat dateert van lang voor het SUN-project. Dankzij privésponsors werden daar isolatiematerialen verdeeld bij gezinnen van een wijk. Deelnemers konden ofwel hun dak zelf isoleren of het werk overlaten aan een aannemer. Dit project werd voorgesteld aan de SUN-partners tijdens een workshop georganiseerd door DUBO, coördinator van de SUN Energieactie. En het inspireerde andere SUN-partners…

De methode werd echter grondig herzien en aangepast voor de wijk St-Léonard in Luik. Daar wilden de partners zoveel mogelijk ecologische isolatiematerialen promoten en het werken met privésponsors vermijden. De procedure en de informatiebrochures werden ontwikkeld in nauwe samenwerking tussen Eco’Hom, de Universiteit van Luik en de stad Luik. In de wijk werd uitvoerig gecommuniceerd en er werden ook bijkomende informatiemomenten georganiseerd in de stad. In totaal namen 28 gezinnen deel aan de groepsaankoop voor energieaudits, terwijl ongeveer 60 gezinnen deelnamen deel aan één van de samenaankopen voor verschillende renovatiewerken: dakisolatie en aanleg van groendaken, vloerisolatie, muurisolatie en het aanbrengen van efficiënte beglazing en raamprofielen.

Parallel aan de communicatie met het publiek, werd er een offerteaanvraag gelanceerd voor de selectie van energiedeskundigen. Die oproep was bedoeld om het initiatief zo breed mogelijk bekend te maken en alle aannemers een gelijke kans te geven om hun diensten aan te bieden. Gedetailleerde en transparante criteria werden vastgelegd, niet alleen met betrekking tot de aangeboden prijzen maar ook voor de voorgestelde technieken, de ecologische eigenschappen van de materialen, de inspanningen voor sociale tewerkstelling en de bereidheid van de aannemer om de publieke isolatiesubsidies voor te financieren, zodat de deelnemers deze niet zelf moesten voorschieten. Uiteindelijk werden aan het eind van dit proces zeven aannemers geselecteerd. De 70 deelnemers van de inkoopgroepen in St-Léonard waren niet de armste inwoners van de wijk. Het succes van het initiatief toont echter aan dat collectieve benaderingen de energetische renovatie van private residentiële gebouwen in oudere stadswijken kunnen stimuleren.

Dit project inspireerde de stad Eupen. Daar werd een gelijkaardige activiteit gelanceerd, al bleef die beperkt tot energieaudits. De voor Luik ontwikkelde procedure en informatiematerialen werden aangepast aan de situatie in Eupen. Dit materiaal liet ook toe om het bewustzijn voor de energie-uitdagingen bij de bevolking te vergroten, ook bij gezinnen die niet deelnamen aan de groepsaankoop. Alle plaatselijke energieadviseurs stelden zich tijdens een bijeenkomst voor aan het publiek. Een 17-tal gezinnen schreef zich in voor een energieaudit.

In Genk bood een eerste groepsaankoop in november 2009 meer ondersteuning voor de inwoners. De plaatselijke partner, het ACW (het Algemeen Christelijk Werknemersverbond), maakte een voorselectie van zowel het materiaal als van de leveranciers en de aannemers van renovatiewerken. Meer dan 50 daken werden geïsoleerd.

In Verviers werden aankoopgroepen georganiseerd voor energieaudits en dakisolatie. Het systeem van de aankoopgroepen werd verder verbeterd, waarbij men gebruik kon maken van de ervaringen uit het verleden. Er werd ook een voorafgaande samenwerking tot stand gebracht met belangrijke lokale energiespelers: het Energieloket van Verviers en het Energiehuis van het OCMW van Verviers. Gespecialiseerde onderzoeksbureaus werden bij de organisatie van de aankoopgroep betrokken. Het doel was een methodologie te ontwikkelen die na afloop van het SUN-project ook door andere spelers zou kunnen worden toegepast.