VORMEN VAN COLLECTIEVE DYNAMIEK

Als gevolg van het industriële verval dat de SUN-wijken treft, zijn veel handelszaken verdwenen. Weinig winkels blijven langer dan enkele jaren bestaan en de handelaren die volhouden, zijn geneigd om al hun energie in hun activiteit te steken, soms ten koste van een meer collectieve dynamiek.

Een netwerkorganisatie van plaatselijke economische spelers zou het mogelijk maken om acties te voeren die de algemene commerciële aantrekkingskracht van de wijk bevorderen. Dit omvat de indiening van specifieke ontwikkelingsaanvragen bij de overheid, maar ook de organisatie van gezamenlijke activiteiten, zoals een markt, een borrel enz.

De SUN-partners hebben daarom besloten ontmoetingen tussen de verschillende economische spelers – bedrijven, handelaren, culturele spelers enz. – te steunen, aan te moedigen en in eerste instantie zelfs te organiseren.

Zo werden in Eupen de ondernemingen van de benedenstad uitgenodigd om deel te nemen aan een denkoefening over de commerciële ontwikkeling van de wijk: hoe krijgen we de buurtwinkels terug? Welke andere soorten activiteiten moeten we bevorderen? Deze dynamiek heeft de vestiging van een middelgrote winkel in de wijk mogelijk gemaakt, als antwoord op de wens van de bewoners.

In Verviers werden de handelaren actief bewustgemaakt van het belang van een goed ogende winkelpui. De aanblik van een winkel heeft immers niet alleen een impact op de zaak zelf, maar ook op de straat en zelfs de wijk. Er werd een wedstrijd georganiseerd om de winkeliers aan te moedigen hun pui te verfraaien, waarbij ze zich door een professionele designer lieten helpen.

In de wijk Saint-Léonard, hebben de projectdragers een kleine winkeliersvereniging nieuw leven ingeblazen. Daarnaast telt de wijk veel kunstenaars. Die zijn in het kader van het SUN-project in het zonnetje gezet via "Saint-Léon’Art", een groot evenement dat in mei 2011 plaatsvond. Dit was een grootschalig evenement waarbij alle kunstenaars uit de wijk betrokken waren. Zo werd niet alleen hun werk onder de aandacht gebracht, maar kon ook een positief beeld van de wijk worden uitgedragen en werd alle wijkbewoners toegang geboden tot kunst. Ook werd bij wijze van experiment de hulp van een professionele designer ingeroepen om de kwaliteit van enkele winkelpuien in de hoofdstraat te verbeteren.

In Genk voerde het stadsbestuur een subsidiesysteem in voor de renovatie van de commerciële cellen en hun puien, maar ook voor de herverkaveling van commerciële cellen (moderne winkels hebben meer ruimte nodig dan vroeger; door ze de kans te geven om uit te breiden, kan men ze in een dicht stedelijk weefsel behouden). Een tiental winkels in de Vennestraat heeft al gebruik gemaakt van het systeem. Dit heeft de straat nieuw leven ingeblazen. Bovendien zijn in samenwerking met de plaatselijke handelaren verscheidene evenementen georganiseerd: gezamenlijke borrels, een wekelijkse avondmarkt, ontmoetingen tussen plaatselijke en allochtone winkeliers.

In Eschweiler hebben de SUN-partners de lokale ondernemers gemobiliseerd en geholpen om zich in een netwerk te organiseren. Het ging er vooral om de ondernemers uit de "etnische" economie te betrekken en hen te helpen met het beheer en de ontwikkeling van hun activiteit.