LEGE ETALAGEWINKELS

De SUN-wijken vertonen een lagere economische activiteit, wat zich vertaalt in een opvallend aantal leegstaande winkelpanden.

De aanblik van een lege winkel is geen dynamische factor: beginnende ondernemers zijn minder geneigd om in een verlaten straat een zaak te openen. Zo ontstaat een vicieuze cirkel die de ontwikkeling van de plaatselijke economie belemmert. Een futloze plaatselijke economie en een hoge werkloosheid kunnen bovendien een negatieve weerslag hebben op de maatschappelijke cohesie en de levenskwaliteit in de stadswijken.

Om de commerciële bloei te stimuleren en het straatbeeld op te krikken voert de SUN-actie “Economie” een geafficheerde campagne uit in leegstaande handelszaken die de aandacht zal trekken van ondernemende geesten.

Omdat elke SUN-wijk een ander karakter heeft, probeert het SUN-project te voldoen aan de precieze noden van elke wijk. In de Hodimont-wijk in Verviers kan de vereiste commerciële mix eerder flexibel ingevuld worden. Op deze affiches staan de contactgegevens, de hoeveelheid beschikbare ruimte en een algemene oproep tot ondernemerschap in het betreffende pand. In de Saint-Léonardstraat in Luik en de Vennestraat in Genk is het vastleggen van de commerciële mix essentiëler. Daarom kiest men in deze twee wijken voor een tweeledige aanpak. Eerst heeft men een grondige buurtbevraging uitgevoerd over de commerciële noden van de burgers. Zo blijkt er in de Luikse Saint-Léonardstraat bijvoorbeeld een nijpend tekort te zijn aan bakkerijen. Naargelang deze resultaten, plaatst men op de winkeletalages affiches met een specifieke oproep. Zo drukt men de zoektocht naar bakkerijen uitdrukkelijk uit in de Luikse Saint-Léonardstraat.

De huidige resultaten zijn al veelbelovend. De eigenaren van de gebouwen zijn enthousiast over de actie voor de lege winkels en enkele commerciële cellen hebben afnemers gevonden.