IMAGO EN COMMUNICATIE

De SUN-wijken lijden nog te vaak onder een negatief imago in de buitenwereld of in de wijken zelf, al zijn ter plaatse een groot aantal positieve projecten en interessante vormen van dynamiek waar te nemen. De partners van het SUN-project meenden daarom dat het nuttig zou zijn om meer inspanningen te leveren met het oog op het imago van en de communicatie over deze wijken. Het is echter niet de bedoeling om leugenachtige reclame te maken en de SUN-wijken "te verkopen" als iets wat ze niet zijn. Het komt er gewoon op aan de (reële) troeven van deze wijken beter op de voorgrond te brengen, zodat ze op hun echte waarde zullen worden geschat.

Verschillende wijken hebben verschillende strategieën ontwikkeld:

Saint-Léonard (Luik)

In Saint-Léonard (Luik) heeft men samen met de inwoners en de lokale spelers de identiteit van de wijk onder de loep genomen, met de steun van een gespecialiseerd communicatiebureau (Minale Design Strategy). Na deze denkoefening is een grafische identiteit ontwikkeld, samen met een reeks communicatietools voor verschillende doelgroepen: een toeristische brochure, een beknopte gids van de wijk en de plaatselijke winkels, een brochure voor potentiële investeerders en een nieuwe website voor de wijk.

img  img  img
Entreprises (FR) Investir (FR) Tourisme (FR)

Hodimont (Verviers)

In Hodimont (Verviers) is met de hulp van een communicatiebureau (Caractère) een logo en een grafisch charter ontwikkeld. Ook hier is aan communicatietools gewerkt: een website voor de wijk, een wijkkrant en een film die de wijk presenteert.

img img
Guide commerces (FR) Hodimont Zine (FR)

Vennestraat (Genk)

Voor de Vennestraat (Genk), de winkelstraat die de site C-mine met het stadscentrum verbindt, heeft men het concept "Street of Senses" aan de plaatselijke handelaren voorgesteld. Sindsdien gaan alle acties in die richting, van de heraanleg van de openbare ruimte tot het type winkels en de herkwalificatie van de handelszaken en hun winkelpuien.

www.mijnmsp.nl/

www.saint-leonard.be

www.hodimont.be

www.eupen.be/Wirtschaft/Unterstadt.aspx

www.genk.be/

www.sun-aachen.de/

www.sun-eschweiler.de/