EVENEMENT • LUIK, PALAIS DES CONGRES, DINSDAG 9 FEBRUARI 2010

Dinsdag 9 februari 2010 heeft in het Palais des Congrès het eerste colloquium plaatsgevonden van het project SUN.  Aan dit evenement namen 200 vertegenwoordigers deel uit verschillende sectoren (urbanisme, economische ontwikkeling, ondernemerswereld, artistieke en culturele sector,…), verschillende milieus (academici, ambtenaren, burgerbewegingen, NGO’s, …) en uit de verschillende hoeken van de Euregio Maas-Rijn (Vlaanderen, Wallonië, Nederland, Duitsland) en Brussel.

Het succes van dit colloquium is dubbel.  Enerzijds heeft het al deze partners verzameld rond een gemeenschappelijk thema en nieuwe relaties tussen deze partners tot stand gebracht.  Deze partners kenden elkaar niet noodzakelijk, terwijl de samenwerking tussen hen nochtans belangrijk is voor een lokale economische ontwikkeling.  Anderzijds heeft het colloquium een aantal methodologische vragen naar voren geschoven over de economische ontwikkeling van stadswijken, meer bepaald met betrekking tot de coördinatie van al de betrokken actoren in stadswijken en van de stad in haar geheel.  Inderdaad, men kan zich afvragen wie in de meeste steden deze rol op zich neemt ?  Het lijkt er vooral op dat iedereen zijn rol speelt zonder noodzakelijkerwijs veel verbinding met anderen, zonder dat er veel mogelijkheden zijn voor de coördinatie van de verschillende territoriale niveaus of om  elkaar te ontmoeten.  En dit terwijl nochtans deze coördinatie onontbeerlijk is om de verschillende acties van de overheid, semi-overheid, de privé of het verenigingsleven op een efficiënte en coherente wijze in te zetten voor lokale economische ontwikkeling.

Volg onderstaande link om de presentaties te downloaden.