TYPOLOGIE VAN DE WIJKEN

Hoewel de SUN-wijken gemeenschappelijke kenmerken en uitdagingen bezitten, hebben ze elk hun specifieke kenmerken. Het was dus belangrijk om goed te begrijpen hoe elke wijk functioneert, wat haar typeert en hoe ze zich van andere wijken onderscheidt. Dit begrip van de context was onontbeerlijk om enerzijds de geschiktheid van een gegeven praktijk voor een gegeven wijk vooraf te kunnen beoordelen en anderzijds de nodige aanpassingen aan te kunnen brengen om de wijk de kans te geven resultaat te produceren. Daarnaast was het belangrijk om de geobserveerde resultaten van een bepaalde actie achteraf te kunnen interpreteren en te begrijpen waarom een actie in de ene wijk uitstekend en in de andere wijk helemaal niet had gewerkt.

Elke wijk werd daarom grondig onderzocht en beschreven aan de hand van een gemeenschappelijk schema: historische context, geografische ligging, omgeving en imago, bevolking, economische activiteiten, bouwkader, wijkprojecten...

  • Saint-Léonard (Luik) - FR
  • Hodimont (Verviers) - FR
  • Benedenstad (Eupen) – DE
  • Noordwest (Genk) – NL
  • MSP (Heerlen) - NL