EEN COLLECTIEF LEERPLATFORM INZAKE DUURZAME ONTWIKKELING

Duurzame ontwikkeling is een collectief leerproces. Het is meer dan alleen een reeks voorschriften, regels en goede praktijken: duurzame ontwikkeling is iets dat elke dag opnieuw tot stand komt door een zoeken naar betere, meer verantwoorde antwoorden op de maatschappelijke, economische en milieu-uitdagingen waar elk van ons mee te maken krijgt.

Met dit in gedachten is het "Euregionaal Platform" van het SUN-project tot stand gekomen. Het Platform is bedoeld om nieuwe leer- en uitwisselingswijzen te ontwikkelen voor de verschillende partners. De academische partners – de Universiteit van Luik, de Universiteit van Maastricht, de Universiteit van Hasselt en de Aachen Fachhochschule – zijn de voornaamste motors achter deze actie.

Zowel op wijkniveau als op euregionaal niveau wordt samen met de spelers ter plaatse gezocht naar nieuwe manieren om de stadswijken te beheren en te ontwikkelen – manieren die beter opgewassen zijn tegen de uitdaging van duurzame ontwikkeling. Vervolgens worden de in het kader van het SUN-project gerealiseerde acties geëvalueerd.

Verantwoordelijke voor deze actie

LEMA-ULg (België).

Operationeel team