OPROEP GROEN

Eén van de doelstellingen van het SUN-project bestaat er in om meer natuur in de stadswijken te brengen. Groen maakt de stad niet alleen aangenamer om in te leven maar het kan ook bijdragen om aan het verbeteren van de luchtkwaliteit, aan het beschutten tegen te grote hitte in de zomer en aan het verminderen van stadslawaai. Meer groen kan soms het regenwater bufferen en zo het risico op overstromingen beperken. Kortom, waarom zouden we de stad niet groener maken?

Wanneer we het hebben over natuur in de stad, denken we al te vaak enkel aan "parken en tuinen”. Maar het is niet zo eenvoudig om parken of zelfs kleine tuintjes aan te leggen op elke straathoek, vooral niet in dichtbevolkte stadswijken. Er moeten andere oplossingen gevonden worden. Daarom stellen zowat overal ter wereld stadsbewoners steeds creatievere oplossingen voor om hun leefomgeving groener te maken. Inwoners, handelaars, bedrijven, verenigingen en zelfs scholen kunnen allemaal hun steentje bijdragen om de stad groener te maken, door voorgevels, blinde zijgevels, binnenplaatsen, platte daken of parkings te benutten. Op al deze private plekken kunnen ook planten groeien, die, in tegenstelling tot wat veel mensen denken, helemaal geen schade berokken aan voegen van het metselwerk.

Vanuit deze gedachte deed SUN een oproep in januari 2010 bij de inwoners van drie partnerwijken - St-Léonard in Luik, Hodimont in Verviers en Eupen Unterstadt - om voorstellen voor projecten in te dienen De inwoners en actoren van deze wijken hebben massaal gereageerd op die oproep: bijna 30 projecten werden geselecteerd en gefinancierd door het SUN-project. Zowel de vertegenwoordigers van de steden Luik en Verviers als de deelnemers waren enthousiast en toonden veel geduld en doorzettingsvermogen bij de uitvoering. Het resultaat is vandaag duidelijk te zien.

img
img
img img
Brochure Luik 2010 (FR) Brochure Luik 2011 (FR) Projectfoto's Brochure Verviers 2010 (FR)
 img  img  img  
img
Brochure Verviers 2011 (FR) Projectfoto's Brochure Eupen (DE) Projectfoto's