EVENEMENT

Steeds meer steden wereldwijd leggen het accent op natuur en groene ruimten. Die dragen niet alleen bij aan de milieukwaliteit, maar ook aan de leefbaarheid en de economische aantrekkingskracht van de stad. Parijs is een goed voorbeeld. Daar wordt op verschillende manieren aan een groenere stad gewerkt: grote groene ruimten, netwerken voor zachte mobiliteit, de aanleg van groene ruimten op braakliggend terrei, beplanting van openbare ruimten, groene gevels enz. Daarom gingen de partners van de actie voor groene daken en gevels van het SUN-project op 5 en 6 juli op studiereis naar Parijs om het fenomeen in ogenschouw te nemen.

Tijdens de eerste dag bezochten de SUN-partners de "Jardins d’Eole", een stadspark dat is ontworpen door de landschapsarchitect Michel Corajoud. Voor de inrichting van dit braakliggende spoorterrein van 4 ha liet de landschapsarchitect zich inspireren door het gebruik dat reeds door de wijkbewoners van het perceel werd gemaakt. Het park wordt ecologisch beheerd om water te sparen en de bodem en de lucht gezond te houden: het gras wordt met de hand gemaaid, van afgevallen bladeren wordt compost gemaakt, er worden geen kunstmest of bestrijdingsmiddelen gebruikt (de tuiniers zijn hier vanaf het begin bewust van gemaakt), het afval wordt selectief opgehaald, de flora is gekozen met het oog op de aantrekkingskracht voor fauna, er zijn winterharde planten gebruikt enz. In een hoek van de tuin is een gemeenschappelijke moestuin aangelegd voor de buurtbewoners.

Daarna wandelden de SUN-partners langs de "Promenade Plantée" die in 1988 door architect Philippe Mathieux en landschapsarchitect Jacques Vergely is aangelegd. Dit is een oude spoorlijn die het 12de arrondissement doorsteekt – soms bovengronds, soms ondergronds. Alle spoorwegstructuren zijn behouden, maar het spoor is volledig voetgangersvriendelijk gemaakt en beplant. Zo is een wandelparcours van 4,5 km ontstaan – tot groot genoegen van wandelliefhebbers en joggers. Het project is geïnspireerd op de beroemde "High Line" in New York.

's Middags bezochten de SUN-partners de Directie Groene Ruimten en Milieu van het Parijse gemeentebestuur. Daar konden ze in gesprek gaan met de groenbeheerders van de stad, die hen uitleg gaven over meerdere initiatieven:

  • Gezamenlijke tuinen met de bijbehorende onderhoudsovereenkomsten;
  • Het "verticale tuinenbeleid" (groene gevels), de reeds gerealiseerde geveltuinen en de hierdoor verworven ervaring;
  • Groenprojecten in de openbare ruimte, gerealiseerd in samenspraak met de lokale spelers (winkeliers, scholen);
  • Groenprojecten aan de voet van bomen en het door het stadsbestuur ingevoerde handvest om deze acties in goede banen te leiden.

Op de 2de dag bezochten de deelnemers het park "Clichy-Batignolles – Martin Luther King". Dit park van ruim 15 ha is aangelegd op een oud spoorwegterrein. Dit toont eens te meer het actieve beleid van het Parijse stadsbestuur om groene infrastructuur te creëren. Het park is ontworpen op basis van het principe van duurzame ontwikkeling (waterterugwinning, winterharde planten, ecologisch beheer, groene stroomproductie enz.) en is het resultaat van een ontwerp waaraan de landschapsarchitecte Jacqueline Osty in 2002 is begonnen.

's Middags bezochten de SUN-partners de internationale tentoonstelling "Ville fertile" in het Palais de Chaillot. De tentoonstelling liet zien hoe onze behoefte aan natuur een plek vindt binnen de grootstedelijke realiteit en welke creatieve benaderingen, technologische innovaties, vernieuwende wetenschappelijke kennisdomeinen en nieuwe vormen van stadsontwikkeling daarbij komen kijken.  Er werden tal van gerealiseerde projecten voorgesteld (in steden als New York, Detroit, München, Beiroet, Bordeaux enz.), waarbij interviewvideo's werden afgewisseld met themaworkshops rond het werk van landschapsarchitecten.