AANLEG VAN GROENE RUIMTEN

In verscheidene SUN-wijken betreurden de bewoners het gebrek aan goede groenzones in hun wijk. Op sommige plaatsen ontbrak het groen volledig, op andere locaties beantwoordde de aanleg niet of niet langer aan hun behoeften. In dit verband moet worden opgemerkt dat de behoeften en de functies van groenzones een sterke ontwikkeling doormaken. Men verwacht vandaag van een groenzone in de stad niet noodzakelijk hetzelfde als twintig jaar geleden. Tal van emblematische projecten, zoals Bryant Park in New York of de "levende parken" van Montreal, illustreren deze evolutie. Op een meer bescheiden schaal, maar eveneens om beter in te spelen op de behoeften van de lokale bevolking, werden in het kader van het SUN-project verscheidene groenzones aangelegd. Deze projecten werden uitgevoerd door de gemeentelijke diensten van de partnersteden, in samenwerking met een landschapsarchitect, om op een creatieve manier op de door de bewoners uitgedrukte behoeften in te spelen.

In Eupen ging de aandacht van de bewoners en het stadsbestuur naar het wijkpark, het Temsepark. Dat kon een opfrisbeurt gebruiken. Na uitvoerige besprekingen met de bewoners en met een landschapsarchitect gingen in het voorjaar van 2011 de vernieuwingswerken van start. Het park kreeg op verzoek van de bewoners een kiosk met sanitair en een ruimte voor de verkoop van drank en snacks om het park in de zomer extra aantrekkelijk te maken.

In Luik werdt de omgeving van de voormalige brouwerij van Haacht opnieuw ingericht. Het pand biedt nu onderdak aan een groot aantal wijkactiviteiten en gemeenschapsdiensten: plaatselijke verenigingen, een polyvalente ruimte, kleuteropvang (ONE, opvanghalte), een intergenerationeel huis, culturele activiteiten. De bewoners vroegen al lang om de heraanleg van de omgeving van dit centrum. Dat is nu dus gebeurd!

In Verviers werd een groene zone aan de Vesder opnieuw ingericht. Het is een van de weinige groenzones van de wijk, maar omdat de inrichting niet voldeed, werd de zone weinig gebruikt. Ze vormt bovendien de belangrijkste toegang tot de wijk vanuit het stadscentrum. De uitdaging was dus dubbel of zelfs driedubbel: een ontspanningsruimte voor de plaatselijke bevolking scheppen, het imago van de toegang tot de wijk verbeteren en de verbinding tussen de wijk en het stadscentrum aanpassen.