"Haymatloz-Exil in der Türkei 1933-1945" en "Geteilte Erinnerungen"

Twee tentoonstellingen in het kader van het Sun-project "Quartier mit Zukunft" ("Wijk met toekomst") in de Volkshochschule Aachen en de Nadelfabrik van 12 maart tot 4 april 2011. De tentoonstellingen werden op 12 maart gelijktijdig geopend. De genodigden kwamen bijeen in de Volkhochschule van de stad Aken voor de opening van "Haymatloz-Exil in der Türkei 1933-1945" ("Thuisloos – In ballingschap in Turkije 1933-1945"). De directeur van de volksuniversiteit, de heer Werner Niepenberg, begroette de ca. 50 aanwezigen. Na enkele korte speeches konden de bezoekers de tentoonstelling op eigen tempo bekijken. Vervolgens werden de gasten per bus naar de Nadelfabrik gebracht, waar de tentoonstelling "Geteilte Erinnerungen" ("Gedeelde herinneringen") werd geopend. Mw. dr. Lindemann heette de bezoekers van hartelijk welkom. Na enkele woorden van de organisatoren konden ze de tentoonstelling bezoeken, waarna in de cafetaria kon worden nagepraat. Samen met de tentoonstelling vonden er meerdere voorstellingen plaats, zoals lezingen en films, over het thema migratie. Opvallend was het engagement van de sprekers en de bereidheid van het publiek om in debat te gaan.