8 / 15

SUN - EVENT HEERLEN 23.11.2011 : Energierenovatie in stadswijken

Hoe kan men de energierenovatie van privéwoningen in bestaande stadswijken versnellen?

Terwijl de energieprestaties van nieuwe wijken en gebouwen voortdurend verbeteren, vordert de energierenovatie van privéwoningen in bestaande stadswijken erg langzaam. Dit, ondanks een daadkrachtig overheidsbeleid en een reeks maatregelen die de eigenaren moeten aanzetten om energiebesparende werken te laten uitvoeren. Nochtans vormt de renovatie van deze woningen een grote uitdaging voor de duurzame ontwikkeling van de Europese steden en een unieke kans voor de economische ontwikkeling.

Verschillende elementen kunnen de traagheid van het renovatieproces verklaren: het gebrek aan bewustzijn van of belangstelling voor de energie- en duurzaamheidsproblematiek bij het grote publiek maar ook in de bouwsector; de moeilijkheden, obstakels en onzekerheden van de privé-eigenaren, bewoners of verhuurders; de aanhoudende tegenstrijdigheid tussen de hoge werkloosheid enerzijds en de moeilijkheid van de bouwsector om geschoolde arbeid te vinden anderzijds; de weerstand van de verschillende betrokkenen om hun gewoonten ter discussie te stellen en te innoveren. Om de uitdaging van de energierenovatie aan te pakken, moet men dus naar al deze problemen luisteren, ze begrijpen en gepaste oplossingen voorstellen.

Dit colloquium wil verschillende standpunten over de energierenovatie van het woningenpark met elkaar confronteren en mogelijke oplossingen voor de aanhoudende moeilijkheden onderzoeken, aan de hand van concrete voorbeelden waarin men geslaagd is om het renovatieproces te versnellen.

Inschrijving

Het aantal deelnemers is beperkt.
Gelieve daarom aub uw deelname zo spoedig mogelijk te bevestigen via:
http://event.sun-euregio.eu/energy

Programma 23.11.2011

10h00 Welkom
door de heer Fred Gillissen, wethouder van Leefmilieu van de stad Heerlen
10h15 Het SUN project en zijn doelstellingen voor de energetische renovatie
door Christine Ruelle, LEMA, Liège University, coördinator van het SUN-project
10h30 Het belang van de energetische renovatie van bestaande woningen
een introductie door Dirk Knapen, Dubolimburg, coördinator voor de SUN-'Energie' actie
10h50 Voorstelling van de panelleden en identificatie van de nog overblijvende uitdagingen op het vlak van energierenovatie
  • ALAIN MIGNON, privé-eigenaar-verhuurder uit Verviers (B)
  • Michael Stephan, van Altbau Plus, het informatiecentrum rond renovatie van de stad Aachen (D)
  • YVES PEIGNEUR, Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn en de lokale entiteit voor het Fonds voor de Reductie van de Globale Energiekost (FRGE) van de Stad Charleroi (B)
  • MARC PASMANS, voormalig bedrijfsleider van een aannemersbedrijf uit Banholt (NL)

+ vragen en eerste opmerkingen van het publiek
Het gesprek wordt geleid door Bert Smits van de organisatie Levuur (B) 

 11h30 Koffiepauze
 11h45 Voorstelling van het project 'Bouwblok renovatie Dampoort' in Gent
door Kristof Gielen van de stad Gent
12h15 Reacties van het panel op het project in Gent
13h00 Middagpauze
14h00 Voorstelling van het project 'Bestaande Wijk van Morgen’ in Kerkrade-west
door WENDY BROERS, Hogeschool Zuyd Heerlen (NL), docent duurzaam bouwen
14h30 Reacties van het panel op het project in Kerkrade
15h15 Uitwisseling tussen panel, sprekers en publiek
15h45 Conclusies
door Ronald Rovers van Hogeschool Zuyd
16h00 Afsluitende drink

Praktische informatie

Contact

Dubolimburg: Dirk Knapen:
Tel +32 (0)11 79 97 62
Mob +32 (0)475 86 01 64

Adres

Kasteel Hoensbroek
Klinkerstraat 118
6433 Hoensbroek
Nederland

Wegbeschrijving

Met de wagen:
Geef “Juliana Bernardlaan, Hoensbroek” in uw navigatiesysteem in.

Openbaar vervoer:
Busverbindingen en reisinformatie vanaf de stations Heerlen en Maastricht kan u op www.9292ov.nl vinden.