Benedenstad: opening van het Weser-Pavillon

Reeds aan het begin van het SUN-project gaven de bewoners van de benedenstad aan dat ze meer ontmoetingsgelegenheden in hun wijk wensten. De transformatie van het Temsepark tot een aantrekkelijke groene ruimte met een kiosk bleek een ideale manier om mensen tot elkaar te brengen. Het nieuwe Weser-Pavillon is voorzien van een mooi terras en een speelterrein. Het is een prettige plek waar inwoners en bezoekers van de benedenstad elkaar kunnen ontmoeten.

 

Het Weser-Pavillon wordt beheerd door de in het kader van het SUN-project opgerichte vzw "Die Unterstadt – ein starkes Viertel". De vzw heeft als doel de samenwerking voor het algemeen belang en de verbetering van de levenskwaliteit in de benedenstad te verbeteren. De bevordering van de sociale cohesie en het samenleven in de Eupense benedenstad en de versterking van de lokale identiteit nemen een prominente rol in binnen de activiteiten van de vereniging. De vereniging streeft naar een actieve uitwisseling en samenwerking tussen de bewoners van de benedenstad en tussen de verschillende generaties. Dit doel zal via concrete projecten worden ondersteund en nagestreefd.