4 Plenaire thematische sessies

Tijdens de vier plenaire themasessies in de voormiddag worden een aantal acties voorgesteld die in het kader van het SUN-project gerealiseerd zijn. Die acties hadden tot doel

Deze acties waren bedoeld om overheidsinitiatieven een nieuwe vorm te geven en beter in te spelen op de wensen en behoeften van de stadsbewoners. Tegelijk was het de bedoeling hen sterker te betrekken bij het beheer en de ontwikkeling van de wijken waarin zij wonen. De vier plenaire sessies bieden dus een goede gelegenheid om alternatieve werkwijzen te ontdekken voor een efficiënter en duurzamer beheer van de stedelijke omgeving en samen met de projectpartners na te denken over een eventuele verbetering van de werkwijzen die in het kader van het SUN-project zijn ontwikkeld en getest.