Hoe stadswijken duurzamer beheren ?
Plenaire sessies, rondetafelgesprekken en persoonlijke contacten

In 2008 zijn de partners van het SUN-project een grote uitdaging aan gegaan: de principes van duurzame ontwikkeling omzetten naar de praktijk in bestaande stadswijken. Deze partners nodigen u nu uit op het slotsymposium van dit project om de resultaten van hun samenwerking voor te stellen.

Dit symposium biedt de gelegenheid om een aantal werkwijzen te ontdekken waarmee stadswijken op een meer duurzame wijze beheerd kunnen worden. Ook kunt u die dag hierover van gedachten wisselen met partners en collega's uit verschillende delen van de Euregio Maas-Rijn.

Economie, groenprojecten, energie en sociale cohesie in stadswijken komen ter sprake. Daarbij speelt de participatie van de inwoners, lokale verenigingen en privéspelers steeds een belangrijke rol, want de betrokkenheid van alle partijen binnen een wijk is essentieel voor een geslaagd traject richting duurzame ontwikkeling. Ook zal worden ingegaan op de wijze waarop de acties op het niveau van de wijk zijn gecoördineerd, rekening houdend met de vele spelers binnen de stad: overheid, verenigingen, privéspelers.

De projectpartners zullen over al deze onderwerpen ook in debat gaan met de beleidsmakers van de diverse partnersteden om de werkwijzen en de middelen die in het kader van het SUN-project zijn ontwikkeld te bestendigen.

Programma

8.30 - 9.00 Onthaal
9.00 - 9.10 Verwelkoming door de coordinator Voorstelling van het SUN-project en de doelstellingen voor de dag door Mevr. Christine Ruelle (Lema, ULg – algemene projectcoördinatie)
9.10 - 9.50 Sessie "Stadswijken en economische ontwikkeling" Naar een geïntegreerde benadering voor een economische opwaardering van stadswijken
9.50 - 10.30 Sessie "Stadswijken en natuur" Inwoners betrekken bij groenprojecten in hun wijk.
10.30 - 11.20 Koffiepauze en bezoek aan de 7 tentoonstellingen
11.20 - 12.00 Sessie "Stadswijken en energierenovatie" Groepsaankopen om eigenaars te helpen bij de energierenovatie van hun woning.
12.00 - 12.40 Sessie "Stadswijken en sociale cohesie" Initiatieven om een nieuwe vorm van samen-leven te bevorderen in stadswijken.
12.40 - 14.15 Broodjeslunch en bezoek aan de 7 tentoonstellingen
14.15 - 14.30 Presentatie door Dhr. Thierry Kieken
Kabinet van de minister president van Wallonië Rudy Demotte
14.30 - 15.15 Afsluitend rondetafelgesprek (deel 1) Wat zijn de voornaamste lessen van het SUN-project voor de spelers op het terrein en hoe kunnen ze dit project verderzetten ?
15.15 - 15.30 Vraag- en antwoordsessie tussen het publiek en de partners
15.30 - 16.00 Koffiepauze en bezoek aan de 7 tentoonstellingen
16.00 - 16.45 Afsluitend rondetafelgesprek (deel 2) Hoe denken de beleidsmakers van de partnersteden over het SUN-project? Hoe kunnen zij dit project verderzetten ?
16.45 - 17.15 Vraag- en antwoordsessie tussen het publiek en de beleidsmakers
17.15 - 17.30 Conclusies van de dag en van het SUN-project
door Mevr. Christine Ruelle
17.30 - 18.00 Receptie en bezoek aan de tentoonstellingen