1 / 13

9.10 – 9.50 Stadswijken en economische ontwikkeling
Naar een geïntegreerde benadering voor een economische opwaardering van stadswijken.

De teloorgang van de industrie, de toegenomen rol van de auto en veranderende consumptiegewoonten in de tweede helft van de twintigste eeuw hebben geleid tot de verdwijning van steeds meer kleine handelszaken in de stadswijken.

Het resulterende stadslandschap is vaak troosteloos. Leegstaande winkels en handelszaken die soms op weinig geslaagde wijze een nieuwe bestemming hebben gekregen, scheppen een sfeer van economische achteruitgang die allesbehalve stimulerend werkt voor de vestiging van nieuwe ondernemingen.

Hoe valt dit tij te keren? Hoe kunnen dergelijke stadswijken een nieuwe economische impuls krijgen en hoe kan het negatieve imago van die wijken worden aangepakt? Dit imago wordt bepaald door een groot aantal verschillende parameters:

  • de stedelijke omgeving de openbare ruimte, de voorgevels van winkels, vooral langs de belangrijkste verkeersaders…
  • de ruimten voor activiteiten het type beschikbare ruimte, de kwaliteit, de prijs…
  • het imago van de wijk in de media en bij de bevolking wat gebeurt er in de wijk, wat wordt erover gezegd…

Het is dus noodzakelijk om zowel de praktijk als de beeldvorming aan te pakken. Met dit in gedachten hebben de partners van het SUN-project hun activiteiten georganiseerd. Lokale spelers werden bijeengebracht, er werden evenementen georganiseerd, er werd gewerkt aan een dynamische wijkimago en de kwaliteit van de voorgevels van winkels werd verbeterd, om maar enkele voorbeelden te noemen.

De lokale overheden spelen in dit kader uiteraard een zeer belangrijke rol. Zij moeten in staat zijn alle acties te coördineren. Maar zonder de lokale economische spelers zijn hun opties zeer beperkt. Het was dus van zeer groot belang om de lokale ondernemers bij de initiatieven te betrekken en hen ervan bewust te maken dat ook hun onderneming baat zou hebben bij een samenwerking om het imago van de wijk te verbeteren.