1 / 12

12.00 – 12.40 Stadswijken en sociale cohesie
Methoden en pogingen om de migrantenbevolking sterker bij het sociale leven in de wijk te betrekken.

Na de industriële teloorgang en de verhuizing van een deel van de middenklasse naar de randgemeenten is het sociaaleconomische niveau van veel stadswijken achteruitgegaan. Tegelijk zijn er nieuwe migrantengolven gekomen, aangetrokken door de lagere huurprijzen. Bepaalde wijken zijn zo geleidelijk aan veranderd in nieuwkomerswijken.

De meest recente migranten worden door de oorspronkelijke inwoners vaak verantwoordelijk gehouden voor het verval. Het samenleven van bevolkingsgroepen met een zeer diverse culturele achtergrond binnen een en dezelfde wijk kan bovendien leiden tot intolerantie, spanning en soms tot geweld.

Hoe kunnen we de inwoners van zulke wijken helpen in harmonie samen te leven zonder in een onrealistisch discours te vervallen? De SUN-partners zijn vertrokken van de veronderstelling dat de wijk als gemeenschappelijke leefomgeving de basis kan vormen voor een zekere sociale cohesie. De acties in het kader van de andere thema's van het project (economie, groenprojecten en energie) gaan eveneens uit van dit standpunt: door samen acties op te zetten en uit te voeren om de wijk te verbeteren, leren de diverse bewoners en lokale spelers elkaar kennen en respecteren.

Om nog verder te gaan en de integratie en het onthaal van moeilijker te bereiken of kwetsbaardere bevolkingsgroepen in de wijk te bevorderen, hebben de partnersteden van het SUN-project een reeks actiestrategieën ontwikkeld. Zo is in Luik een opvanghalte opgezet waar ouders hun kleine kinderen enkele uren per week kunnen laten opvangen en is in Genk een grootschalig programma voor ouderschapsbegeleiding gelanceerd. In Heerlen kregen migranten Nederlandse les met taalcoaches aangeboden, in Verviers en Eupen werd een verenigingsplatform op wijkniveau opgezet en in Aken werd de geschiedenis van de migratie bestudeerd en werd hierover naar de wijk toe gecommuniceerd.