1 / 15

City Trips

In de grote hal van het Palais des Congrès staan de hele dag 7 tentoonstellingen opgesteld, georganiseerd door de 7 partnersteden van het SUN-project Luik, Verviers, Genk, Heerlen, Aken, Eschweiler en Eupen. De tentoonstellingen zijn bedoeld als aanvulling op de plenaire sessies. Ze bieden de deelnemers een beeld van de door de partnersteden georganiseerde acties en ook het gepaste kader voor een ontmoeting met de spelers van het terrein en de onderzoekers die aan het project hebben meegewerkt.

Boek een afspraak !
Om deze ontmoetingen gemakkelijker te maken, kunt u op voorhand een afspraak boeken met een van de SUN-partners. De ontmoeting zal plaatsvinden tijdens een van de pauzes.

Hoe werkt dit ?
Hieronder vindt u een volledige lijst van de SUN partners die aanwezig zullen zijn op de verschillende stands. Maak uw keuze uit een stad, een thema en een partner die u wenst te ontmoeten en bevestig deze keuze bij uw inschrijving (zie 'inschrijving' hiernaast). U kan maximaal 3 afspraken kiezen. Bij uw aanmelding de dag van het evenement ontvangt u de defintieve bevestiging van uw afspraak of afspraken en het juiste uur. Het is mogelijk dat niet alle afspraken kunnen doorgaan of dat afspraken van verschillende deelnemers gecombineerd worden. Om een maximaal aantal deelnemers de kans te geven op een persoonlijke afspraak, kunnen deze zo'n 10 minuten duren.

Stad Luik:

Wijkcoördinator:

Gregor Stangherlin (Stad Luik) (FR, DE, EN)

Economie:

Laurence Denis (Stad Luik) (FR, EN). Communicatie van een dynamisch imago van de wijk Saint-Léonard, steun aan de winkeliers, verbetering van de kwaliteit van de voorgevels van de winkels, organisatie van het evenement St-LéonART.

Groenprojecten:

Barbara Van Rompaey (Stad Luik) (FR, EN). Follow-up van de oproepen voor groenprojecten.
Anne Rondia (Stad Luik) (FR, EN). Technische follow-up van inwonersprojecten.

Energie:

Dieudonné Lequarré (oud-medewerker Eco'Hom) (FR, EN). Organisatie van de energie-uitdaging en groepsaankopen voor energierenovatie.

Sociale cohesie:

Sabine Rodriguez (Stad Luik) (FR). Intergenerationele activiteiten.
Giancarlo Paglia (SAS) (FR). Festival "100 visages".
Patricia Galand (CGSL) (FR). Opvanghalte voor kleine kinderen.

Academische partner:

Christine Ruelle (Universiteit Luik) (FR, EN). Methodologische ondersteuning, evaluatie.
Jihad Farah (Universiteit Luik) (FR, EN). Evaluatie.

top

STAD VERVIERS:

Wijkcoördinator:

Frédéric Bisschops (Stad Verviers) (FR, EN).

Economie:

Frédéric Bisschops (Stad Verviers) (FR, EN). Communicatie van een positief imago van Hodimont.

Groenprojecten:

Frédéric Bisschops (Stad Verviers) (FR, EN). Organisatie en follow-up van oproepen voor groenprojecten van inwoners.

Energie:

Dieudonné Lequarré (oud-medewerker Eco'Hom) (FR, EN). Organisatie van REG-sessies en groepsaankopen voor energierenovatie.

Sociale cohesie:

Virginie Fyon (Label Diversité asbl) (FR). Organisatie van een platform voor verenigingen binnen de wijk Hodimont.

Academische partner:

Christine Ruelle (Universiteit Luik) (FR, EN). Methodologische ondersteuning, evaluatie.
Jihad Farah (Universiteit Luik) (FR, EN). Evaluatie.

top

Stad Eupen:

Wijkcoördinator:

Ralph Rozein (Stad Eupen) (DE, FR)

Economie:

Johannes Burggraef (ProjektPlan) (DE, EN). Diagnostiek van de benedenstad en participatieve uitwerking van een concept voor economische ontwikkeling.

Groenprojecten:

Dr. Rita Darboven (KreaScientia) (DE, EN). Follow-up van het participatieproces rond de opwaardering van het Temsepark.

Energie:

Anne Bonn (KreaScientia) (DE, EN) en Rita Darboven (KreaScientia) (DE, EN). Organisatie van een groepsaankoop voor energieaudits.

Social cohesion:

Thomas Philipp (ProjektPlan) (DE, EN). Follow-up van het opwaarderingsproject voor de kiosk in het Temsepark.

Academische partner:

Christoph Küpper (Fachhochschule Aachen) (DE, EN, FR). Methodologische ondersteuning, evaluatie.

top

STAD GENK:

Coördinator wijkontwikkeling:

Dirk Habils (Stad Genk) (NL, FR, EN).

Economie:

David Hubeny (Stad Genk) (NL, FR, EN). Fysieke, sociale en promotionele activiteiten voor de revitalisering van de Vennestraat.

Groenprojecten:

Peter Fabry (Stad Genk) (NL, EN, FR) en Fien Parren (Stad Genk) (NL, EN). Follow-up van de volkstuinprojecten en de toe-eigening van braakliggende groene ruimten.

Energie:

Isabelle Vanderheyden (Stad Genk) (NL, EN). Organisatie van groepsaankopen voor isolatiemateriaal en -werken.

Sociale cohesie:

Johan Boucneau (Stad Genk) (NL, EN, FR). "Instapje", programma voor ouderschapsbegeleiding.

Academische partner:

Frederic Ang (Universiteit Hasselt) (NL, EN). Methodologische ondersteuning, evaluatie.

top

GEMEENTE HEERLEN:

Wijkcoördinator:

Elvira Ingenhoven (Gemeente Heerlen) (NL, EN), Mieke Bouwman (Gemeente Heerlen) (NL, EN).

Economie:

Marcel Van Kasteren (Starters' centrum) (NL, EN) of Ger Smith (Starters' centrum). Follow-up en begeleiding van startende ondernemers.

Groenprojecten:

Karin Peulen (kunstenares) (NL, EN). Creatie van "pocket parks" en een volkstuin.

Energie:

Hans Van der Logt (Gemeente Heerlen) (NL, EN). Diagnostiek van de wijk MSP en organisatie van "tupperware parties" met energie als onderwerp.

Social cohesion:

José de Vries (Alcander) (NL, EN) en Petra van Zundert (Gemeente Heerlen) (NL, EN). Follow-up van het programma "taalcoaches".

Academische partner:

Carijn Beumer (Universiteit Maastricht) (NL, EN) en Pieter Valkering (Universiteit Maastricht) (NL, EN). Methodologische ondersteuning, evaluatie.

top

STAD AKEN:

Coördinatie:

Walter Koeth (Stad Aken) (DE, EN).

Sociale cohesie:

Dr. Carmelita Lindemann (Volkshochschule Aachen) (DE, EN). Organisatie van een tentoonstelling over de geschiedenis van de migratie.

top

STAD ESCHWEILER:

Coördinatie:

Peter Toporowski (Stad Eschweiler) (DE, EN).

Economie:

Dr. Wolfgang Joussen (B-Plan) (DE, EN). Ondersteuning en begeleiding van ondernemers binnen de etnische economie.

top