Rondetafelgesprekken

De rondetafelgesprekken tijdens de namiddag vormen het orgelpunt van het SUN-project. De gesprekken hebben tot doel mogelijke benaderingen te onderzoeken voor een voortzetting van de door de partners ontwikkelde en geteste werkwijzen. Op die manier houden ze niet op te bestaan van zodra het SUN-project stopt. Het is immers de bedoeling om deze werkwijzen duurzaam te verankeren binnen de betrokken steden.

Tijdens het rondetafelgesprek zal ook de coördinatie van overheids-, privé- en verenigingsactiviteiten binnen de wijk worden besproken: wie zit er achter het stuur als we een wijk op een traject richting duurzame ontwikkeling zetten?

Het rondetafelgesprek zal in drie fasen verlopen: eerst de coördinatoren van de SUN-wijken, vervolgens de politieke verantwoordelijken van de partnersteden en tussendoor het publiek geven hun mening en hun ideeën over dit onderwerp.

14.30 - 15.15 -- Beheer en ontwikkeling van de stadswijken vanuit het oogpunt van de coördinatoren van de sun-wijken

Wat zijn voor de spelers op het terrein de belangrijkste lessen van het SUN-project op het vlak van het beheer en de ontwikkeling van de stadswijken en welk vervolg zullen zij aan dit project geven?

Deelnemers:
Johannes Burggraef, ProjektPlan, Stad Eupen
Frédéric Bisschops, Stad Verviers
Dirk Habils, Stad Genk
Elvira Ingenhoven, Gemeente Heerlen
Dr. Carmelita Lindemann, Volkshochschule Aken
Gregor Stangherlin, Stad Luik
René Schulz, Stad Eschweiler

16.00 – 16.45 -- Beheer en ontwikkeling van de stadswijken vanuit het oogpunt van de lokale politieke verantwoordelijken

Hoe denken de beleidsmakers van de partnersteden over het SUN-project? Welk vervolg wensen zij aan het SUN-project te geven? Is het beheer van de stad per wijk volgens hen een zinvolle benadering?

Deelnemers:
Martin Orban, schepen van de Stad Eupen
Malik Ben Achour, schepen van de Stad Verviers
Wim Dries, burgemeester van Genk
Fred Gillissen, gemeenteraadslid van de Gemeente Heerlen
Prof. Dr. Manfred Sicking, vertegenwoordiger van de Stad Aken
Maggy Yerna, schepen van de Stad Luik
Jürgen Rombach, integratieamtenaar Stad Eschweiler

Debat met het publiek

Wat is de mening van de deelnemers aan deze conferentie? Wat is de mening van de gemeentelijke ambtenaren, de spelers op het terrein, de vertegenwoordigers van het verenigingsleven, de stedenbouwkundigen, de maatschappelijk werkers en de burgers over de werkwijzen die in het kader van het SUN-project zijn ontwikkeld? Hoe denken zij over het idee van een meer toegespitst beheer van de stadswijken?

Conclusies

Mevr. Christine Ruelle (LEMA-Universiteit Luik), de coördinatrice van het SUN-project, sluit de dag af met een reflectie en evaluatie van de diverse acties die in het kader van het project zijn gerealiseerd.